Choď na obsah Choď na menu
 


Nabídka k sňatku

Alexander Victoria

Nabídka k sňatku

The Wedding Bargain (1999)

Domino 2010

Obrázok Nejskandálnější londýnská kráska Pandora Effingtonová se vždy pohybovala těsně za tenkou hranicí mezi tím, co se sluší, a chováním už poněkud nepřístojným. Alespoň v očích londýnské smetánky tomu tak bylo. Vždyť už ten její nepochopitelný postoj k otázce manželství! Chce se vdávat z lásky, nikoli za jednoho ze ctěných lordů, ale prý potřebuje, aby v ní její vyvolený vyvolával ono příjemné chvění a především, aby byl pro získání její přízně a lásky ochoten udělat všechno na světě. Někdo jako… Maxmilian Wells. Neodolatelný hrabě z Trentu nemůže uvěřit svým uším… nebo spíše očím. Stojí před ním nádherná Pandora Effingtonová, po jejíž přízni prahne půlka Londýna, a předkládá mu neuvěřitelnou nabídku k sňatku. Ano, provdá se za něj, ale… Ale nejprve si musí být jistá, že je pro získání jejího srdce ochoten podstoupit zkoušku, kterou si pro něj připravila. Bude Maxmilián ochoten dát všanc vše, co je mu drahé, aby získal srdce dámy?

 

 

„Když jste říkala, že by mne měli zastřelit, neměl jsem tušení, že máte v úmyslu chopit se toho úkolu sama.“ Ze známého hlasu zaznívalo lehké pobavení.
„Trente?“ vydechla roztřeseným hlasem.
„Čekáte snad ještě někoho jiného?“
„Kdepak.“ Marně se pokusila zklidnit své srdce. „Jdete pozdě,“ vytkla mu.
„Jdu načas. Chtěla jste mne zabít?“
„Ještě ne.“ Sklonila zbraň.
„Výtečně. To by nebyl moc dobrý začátek naší dohody.“
„Ovšem.“ Dlouze se nadechla. „Naše dohoda. Dlouho jsem o ní přemýšlela.“ Navzdory jasnému měsíčnímu světlu zůstávala Maxova tvář ve stínu. Škoda. Pandora by ráda viděla jeho výraz. „Myslím, že existují pouze dva dobré důvody, pro něž by se žena mohla vzdát své nevinnosti: peníze a ochrana. Já nepotřebuji ani jedno.“
„Ovšem. Máte peníze a pistoli. Víte vůbec, jak s ní zacházet?“
„Samozřejmě,“ zalhala.
Odfrkl si. „O tom pochybuji. Stál jsem přímo za vámi, a přesto jste mne minula.“
„Nestřílím každý den,“ zamumlala.
„Musím přiznat, že jsem poněkud zklamaný.“ Povzdechl si. „Jestliže nepotřebujete mé peníze ani mou ochranu, byť by se vám jistě hodilo několik rad, jak zacházet s pistolí, pak se obávám, že si nemáme co říci.“
„Ale naopak,“ namítla rychle. „Ráda bych od vás slyšela, co zamýšlíte se slečnou Weatherlyovou.“
„Se slečnou Weatherlyovou?“ zopakoval zaraženě. „Nemám tušení, co bych s ní měl zamýšlet.“
„V poslední sezoně jste jí věnoval hodně pozornosti. Vyvolal jste v ní dojem, že k ní chováte vřelé city.“ Pandora mu zabodla prst do hrudi. „Zlomil jste jí srdce, mylorde.“
Trent chvíli mlčel, jako by nemohl uvěřit jejímu nařknutí či tomu, že je vůbec vyslovila. Pak se rozesmál zvučným, hlubokým smíchem, který pronikl až k jejímu srdci. „A co jste čekala? Vždyť jste to sama řekla.“ V jeho hlase slyšela samolibé ušklíbnutí. „Jsem přece nemrava, darebák, ničema a lotr.“
„Na to byste neměl být tak hrdý.“
„Ale já jsem. Dalo mi spoustu práce, než jsem si všechna tahle označení zasloužil. Nicméně přestože jsou skutečně přiléhavá, a než jsem je získal, užil jsem si spoustu zábavy, v případě vaší přítelkyně nemohu přijmout žádné zásluhy.“
Pandora se ušklíbla. „Ne?“
„Bohužel,“ opáčil neoblomně. „Ač se mi příčí dávat v sázku svou těžce nabytou pověst, musím říci, že jsem neudělal nic, čím bych ve slečně Weatherlyové mohl vzbudit naděje.“
„Ale ona...“
Zarazil ji zvednutou dlaní. „Pokud si to málo zájmu, který jsem jí věnoval, vyložila jako hlubší náklonnost, je to jen nedorozumění. Krom toho kdybych hledal ženu, nikoho, jako je slečna Weatherlyová, bych si nevybral.“
„Proč ne?“
„Je ztělesněním ctnosti.“
Pandora pocítila rozhořčení za svou přítelkyni. „Je moc milá.“
„Možná.“ Trent pokrčil rameny. „A nepochybuji o tom, že z ní bude hodná, poslušná manželka, jenže... jaká by to pak byla výzva?“
„Výzva?“ Pandora naklonila hlavu a zkoumavě se na něj zadívala.
„Ovšem. Pokud bych se měl nechat po zbytek života připoutat k ženě – k jakékoli -, volil bych tak, abych se nenudil. Chtěl bych mít ženu s jiskrou v oku a ohněm v duši. S tváří, která by lahodila oku, a pěkně formovanou postavou. Také by mi měla dát potomky...“
„Zdá se mi, jako byste mluvil spíš o chovné klisně,“ poznamenala tlumeně.
Trent ale pokračoval, jako by ji ani neslyšel. „... dědice, jimž bych v budoucnosti mohl bez obav svěřit své panství. A konečně bych uvítal, kdyby byla inteligentní. Nerad bych strávil zbytek života ve společnosti nějaké prostoduché bytosti.“
Pandora svraštila obočí. „Pak byste si měl vzít za ženu kurtizánu.“
„Asi máte pravdu.“ Tlumeně se zasmál. „Víte, až se ožením, nebudu už hledat rozkoš jinde. Je to sice poněkud radikální myšlenka, ale je to tak.“
Pandora zavrtěla hlavou. „Nasadil jste si příliš vysokou laťku, mylorde.“
„Myslíte?“ Natočil hlavu a v jeho očích se odrazil měsíční svit. Tichým hlasem dodal: „Dřív bych s tím souhlasil, ale teď...“
Pandora těžce polkla. „Ale teď?“
„Teď věřím, že jsem našel ženu, která splňuje mé požadavky.“
„Skutečně?“ pípla.
„Ano,“ přitakal. Pak rychle, věcně pokračoval: „Myslím, že se k sobě budeme skvěle hodit. Hned ráno navštívím vašeho otce.“
„Navštívíte mého otce?“ Copak jí ten náfuka chce plánovat život, aniž by se jí zeptal, zda s tím souhlasí? Nakonec měla přece jen pravdu: vybírá si svou ženu se stejným přístupem, jako by hledal vhodného koně.
Měl-li to být pouhý žert, zašel příliš daleko. Ten mužský potřebuje lekci. Možná by ho přece jen měla zastřelit. „Mám tedy náš rozhovor chápat jako žádost o ruku?“
„Ano, přesně tak. Chci si vás vzít.“
Pandora zadumaně naklonila hlavu a zadívala se na něj zpod závoje hustých, dlouhých, a jak moc dobře věděla, neodolatelných řas. Vykouzlila na rtech nepatrný úsměv, aby dala vyniknout dolíčkům ve tvářích. Pohled, výraz, chování – všechno bylo dokonalé. Přesně takové, jak si to nacvičila. Stačilo už jen dovršit všechno svůdným, zastřeným hlasem. „Nechcete slyšet, co chci já?“
„Co chcete vy?“
„Ano, po čem toužím.“ Při těch slovech si povzdechla. Nestrávila sedm sezon v londýnské společnosti nadarmo. Věděla, jak si poradit s nemravy, darebáky, rošťáky a lotry.
„A... po čem toužíte?“ zeptal se váhavě.
„Nuže, mylorde, toužím...“
„Ano?“
„Velmi toužím...“
„Ano?“
Musela se kousnout do rtu, aby se nerozesmála nad jeho netrpělivostí. „Tedy, ze srdce ráda bych...“
„Pokračujte.“
Pandora nasadila nejlíbeznější tón. „Ze srdce ráda bych se nechala umučit nahými americkými divochy, jen abych si vás nemusela vzít.“
Nastalo dlouhé ticho. Pandora věnovala Trentovi vítězoslavný pohled.
Ten mizera se ale zničehonic nahlas rozesmál. „Měl jsem pravdu. Bude z vás skvělá manželka.“
„To ano,“ odsekla rozzlobeně, „ale ne vaše.“

Effington Family
1. The Wedding Bargain (1999)
Nabídka k sňatku (Domino 2010)
2. The Husband List (2000) Seznam manželů (Domino 2011)
3. The Marriage Lesson (2001)
4. The Prince's Bride (2001)
5. Her Highness, My Wife (2002)
6. Love with the Proper Husband (2003)
7. The Lady in Question (2003)
8. The Pursuit of Marriage (2004)
9. A Visit from Sir Nicholas (2004)
10. When We Meet Again (2005)
11. Let It Be Love (2005)

Ukázka z knihy Nabídka k sňatku

 

Náhľad fotografií zo zložky Victoria Alexander

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Buďte prvý a napíšte komentár.